Úvod / Věrnostní program / Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky používání věrnostní karty Marionnaud platné od 7. 9. 2015

 

 

 

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též "VOP") společnosti DIVA Center s.r.o., se sídlem Na Křivce 58, Praha 10 PSČ 100 00, Česká republika, IČ: 257 46 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545 a společnosti MIDIO a.s., se sídlem Na Křivce 58, Praha 10, IČ: 148 89 757, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 550 (dále společně jen: "Společnosti"), které provozují luxusní parfumerie "Marionnaud Parfumeries" (dále jen: "parfumerie Marionnaud") vychází z obecně závazných právních předpisů a upravují podmínky vydání a užívání věrnostní karty Marionnaud (dále jen: "věrnostní karta").
 

Článek II.
Věrnostní karta, věrnostní body a věrnostní šeky

 

 • Kterýkoliv zákazník parfumerií Marionnaud může na základě vyplnění žádosti, jejíž formulář je k dispozici ve všech parfumeriích Marionnaud a na webových stránkách www.marionnaud.cz (dále jen „webové stránky“), požádat o vydání věrnostní karty. V případě, že zákazník požádal o vydání věrnostní karty prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách (on-line žádost), bude věrnostní karta zaslána na adresu zákazníka uvedenou ve vyplněné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 1 měsíce ode dne odeslání on-line žádosti. Pokud zákazník požádal o vydání věrnostní karty osobně v některé z parfumerií Marionnaud, bude věrnostní karta zákazníkovi vydána neprodleně po odevzdání řádně vyplněné žádosti odpovědnému pracovníkovi parfumerie Marionnaud. Pro případ, že není z jakéhokoliv důvodu možné zákazníkovi vydat věrnostní kartu na místě neprodleně, bude věrnostní karta vydána v nejbližším možném termínu. Vydání věrnostní karty není zpoplatněno.
   
 • Po předložení věrnostní karty při nákupu v kterékoli parfumerii Marionnaud jsou jejímu držiteli připsány věrnostní body (dále jen: "body"), a to za každých 50,- Kč hodnoty nákupu 1 bod. Pokud zákazník nebude mít při nákupu věrnostní kartu u sebe, může požádat o dodatečné připsání bodů na věrnostní kartu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@marionnaud.cz. V takovém případě je třeba v e-mailu uvést číslo věrnostní karty zákazníka a přiložit scan účtenky za příslušný nákup v parfumerii Marionnaud. Dodatečné připsání bodů na věrnostní kartu bude provedeno do 5 pracovních dnů ode dne obdržení e-mailu dle předchozí věty.
   
 • Body nelze převést na jinou věrnostní kartu ani vyplatit v hotovosti zákazníkovi. V okamžiku, kdy počet bodů na věrnostní kartě dosáhne 100, je zákazníkovi automaticky na jeho adresu uvedenou v žádosti o vydání věrnostní karty zaslán prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb věrnostní šek Marionnaud v hodnotě 250,- Kč (dále jen: "věrnostní šek"). Věrnostní šeky mohou být zákazníkům zasílány na adresy uvedené v žádosti o vydání věrnostní karty pouze v rámci území České republiky.
   
 • Věrnostní šek lze uplatnit pouze v parfumeriích Marionnaud, a to na veškeré zboží, kromě zboží již zlevněného, a dále nelze věrnostní šek použít společně s jiným slevovým kuponem (jednotlivé slevy nelze sčítat). Při uplatnění věrnostního šeku je zákazník povinen předložit věrnostní kartu. Věrnostní šek nebo jeho část nelze zákazníkovi proplatit v hotovosti ani jej nelze převést na třetí osobu. Věrnostní šek je platný po dobu šesti měsíců od data jeho vydání (datum platnosti je na věrnostním šeku vždy uveden) a lze jej použít pouze na nákup zboží, jehož celková hodnota převyšuje hodnotu věrnostního šeku. V případě ztráty věrnostní karty může zákazník o novou kartu požádat přímo v kterékoliv parfumerii s tím, že mu zůstanou zachované dosud nasbírané body z původní karty a budou mu připsány na kartu novou.
   
 • Roztržené nebo jinak poškozené věrnostní šeky nemusí být v parfumeriích Marionnaud akceptovány.
   
 • Věrnostní karta je nepřenosná. Věrnostní kartu je oprávněn využívat pouze zákazník, na jehož jméno byla věrnostní karta vydána. Jakékoli jiné osobě nemohou být při nákupu žádným způsobem připsány body na věrnostní kartu, ani jí po dosažení potřebného počtu bodů nemůže být zaslán věrnostní šek.
   
 • Společnosti jsou oprávněny věrnostní kartu i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit. Společnosti jsou rovněž oprávněny kdykoliv odebrat body již připsané na věrnostní kartě nebo i po splnění podmínek nevydat věrnostní šek, a to i bez uvedení důvodu, přitom nejsou povinny o tomto držitele věrnostní karty jakkoli informovat. Držitel věrnostní karty nemá v souvislosti s opatřeními Společností uvedených v tomto odstavci nárok na jakékoli plnění ze strany Společností.
   
 • Nezávisle na počtu bodů může zákazník využít dalších výhod, které nabízejí parfumerie Marionnaud pro držitele věrnostních karet. Tyto nabídky jsou vyvěšeny v parfumeriích Marionnaud a na webových stránkách. Držitel věrnostní karty má dále právo účastnit se speciálních a reklamních akcí.

 

Článek III.
Zpracování osobních a dalších údajů zákazníka

 

 

 • Společnosti jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje zákazníka uvedené v žádosti o vydání věrnostní karty jako je jeho jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo věrnostní karty zákazníka, e-mail a telefonní číslo, a dále jsou oprávněny při každém použití věrnostní karty u pokladen v parfumeriích Marionnaud shromažďovat informace o nákupech a především o zaplacených částkách.
   
 • Podpisem žádosti o vydání věrnostní karty poskytuje zákazník Společnostem na dobu neurčitou souhlas se zpracováváním, správou a uchováváním údajů zákazníka uvedených v čl. III. odst. 1 těchto VOP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely založení a užívání věrnostní karty (mj. evidence nákupů na věrnostní kartu, poskytování slev) a k marketingovým účelům. Zákazník dále poskytuje Společnostem souhlas s případným postoupením výše uvedených údajů společnostem v rámci skupiny Marionnaud, a se zpracováním těchto údajů pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů bude společnost DIVA Center s.r.o.
   
 • Zákazník dále poskytuje Společnostem souhlas se zasíláním obchodních sdělení, včetně obchodních sdělení smluvních partnerů Společností a skupiny Marionnaud, prostřednictvím emailu dle § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
   
 • Zákazník je oprávněn jedenkrát ročně bezplatně žádat informace o osobních a dalších údajích vztahujících se k jeho osobě, a dále je oprávněn kdykoliv vzít zpět (nikoliv retroaktivně) souhlas se zpracováním, správou a uchováváním osobních údajů poskytnutý dle čl. III. odst. 2, a to písemně na adresu sídla společnosti DIVA Center s.r.o. nebo emailem na adresu info@marionnaud.cz, dále je oprávněn žádat opravu nesprávně uvedených údajů.
   

 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

 

 

 • Společnosti si vyhrazují právo tyto VOP nebo jejich část kdykoli zrušit nebo změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách. Aktuální všeobecné obchodní podmínky jsou k nalezení vždy na stránkách www.marionnaud.cz.
   
 • Společnosti neodpovídají za důsledky nesprávného fungování věrnostních karet, přímé či nepřímé, vzniklé z jakékoli příčiny. Společnosti nicméně učiní vše nezbytné, aby zákazník mohl i v případě nesprávného fungování věrnostní karty využít nasbírané body.
   
 • Pokud zákazník věrnostní kartu ztratí nebo dojde k jejímu odcizení, sdělí tyto skutečnosti bez prodlení v kterékoli parfumerii Marionnaud nebo písemně na adrese sídla společnosti DIVA Center s.r.o. či e-mailem na adrese info@marionnaud.cz. Nová věrnostní karta bude zákazníkovi bezplatně vydána ve kterékoliv parfumerii Marionnaud nebo zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu zákazníka uvedenou v žádosti o vydání věrnostní karty, případně na poslední známou adresu, jež zákazník Společnostem v souvislosti s věrnostní kartou sdělil, a to nejpozději do 3 měsíců od sdělení skutečností o ztrátě nebo odcizení. Na tuto novou věrnostní kartu budou zákazníkovi automaticky přičteny body, které byly evidovány na původní věrnostní kartě zákazníka. Pokud zákazník skutečnosti o ztrátě nebo odcizení karty nesdělí v některé z parfumerií Marionnaud, ztrácí právo využít nasbírané body a veškeré další výhody, které souvisejí s užíváním věrnostní karty.
   

 

 

DIVA Center s.r.o.
MIDIO a.s.

 

 

 

 

 

 

Služby Marionnaud

Dárkové balení zdarma
Dárkové karty
Doprava nad 999 kč zdarma
37× osobní odběr
Pomoc s výběrem
Pouze originální produkty
Věrnostní program
Vzorek dle výběru zdarma
Balmain
Baylis & Harding
Boucheron
Clinique
Erborian
Estée Lauder
Marionnaud
Zoella
Sisley
Thalgo
Yves Saint Laurent
Human + Kind
Michael Kors
Guerlain
Lancôme